Afdrukken

Partners: Mind Your Heart werkt nauw samen met een aantal partners waaronder MO-NetwerkDynamika en EBW (European Brains @Work).

MO-Netwerk Samenwerkingspartner  Logo Dynamika    European Brains at Work Logo RGB

VMBN gecertificeerd: Anne Marie Preusting is een VMBN gecertificeerd Categorie 1 Trainer.
Logo VMBN Cat1

VIV geregistreerd: Mind Your Heart is aangesloten en geregistreerd bij de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde). Zie www.vivnederland.nl
Logo VIV

Algemene Voorwaarden: Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Mind Your Heart.

Privacy: Klik hier voor de Privacyverklaring van Mind Your Heart.

AVG: Klik hier voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Huiselijk geweld: wij volgen de richtlijn van de Rijksoverheid zoals beschreven in de Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Klachten: In het geval van klachten volgen wij de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) middels deze door de VIV opgestelde klachtenprocedure.