Afdrukken

Mind Your Heart werkt eclectisch en maakt gebruik van verschillende technieken en therapievormen die integratief ingezet worden. Enkele daarvan zijn:

Hieronder een (beknopte) uitleg van deze technieken en therapievormen.

 Wat is ACT:

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl.

Sinds juli 2010 is ACT erkend als evidence based therapy bij burn-out, stressklachten, depressie, dwang, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm. Mind Your Heart biedt ook ondersteuning via de ACT guide app om thuis ondersteuning te krijgen middels extra uitleg, filmpjes en oefeningen.

Bij ACT leer je op een andere manier met hun vervelende gedachten, gevoelens, en sensaties om te gaan dan hun eerste automatische reactie hun ingeeft: oplossen! Het blijkt namelijk dat het gevecht aangaan met gedachten en/of gevoelens (of ze juist proberen te vermijden) er juist vaak voor zorgt dat deze een grotere invloed krijgen op iemands leven. Het alternatief is acceptatie van deze vervelende ervaringen. Niet omdat deze zo leuk zijn, maar omdat je niet wilt dat ze nog meer ruimte innemen in je leven. Met de energie die je overhebt, kun je je vervolgens richten op de dingen die er wel echt toe doen! De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke ervaringen / problemen uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol, vitaal leven.

ACT bestaat uit 6 kernprocessen, die allemaal nauw samenhangen met elkaar en in wezen niet los van elkaar kunnen worden gezien:  

Acceptatie:
Het gevecht stoppen tegen ongewenste gedachten, gevoelens en sensaties en de bereidheid opbrengen om deze vervelende interne ervaringen de ruimte te geven, ze er te laten zijn.

Defusie:
Het leren afstand nemen van je gedachten, zodat je hierdoor niet wordt meegesleept. Je leert te kijken naar je denken, in plaats van erdoor te worden rond gecommandeerd.

Zelf als Context:
Het leren jezelf van een afstand te kunnen bekijken (het observerende zelf), los van je de rollen die invult, en de eigenschappen die je jezelf toedicht.

Hier en Nu:
Psychisch aanwezig kunnen zijn, bewust stil kunnen staan bij de ervaringen van het moment in plaats van functioneren op de automatische piloot en steeds richten op de toekomt (of het verleden).

Waarden:
Op zoek gaan naar datgene wat er echt toe doet voor jou, wat jij als persoon echt belangrijk vindt in het leven: zoals liefde. Het duidelijk krijgen van onze eigen waarden is een essentiële stap voor een zinvol leven.

Toegewijd Handelen:
Actie ondernemen gericht op datgene wat belangrijk is voor (je waarden) je en je niet laten leiden door je problemen. Kort gezegd: leven naar je waarden door ernaar te handelen.

Deze zes kernprocessen samen zorgen voor psychologische flexibiliteit; het vermogen om aanwezig te zijn, je open te stellen en te doen wat je moet doen. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat je een vitaal leven kan leiden en voorkomt dat je leven in het teken staat van de problemen die je tegenkomt op je pad.

ACT is een ervaringsgerichte therapie. Hoewel de verschillende thema’s theoretisch zullen worden besproken (gesteund door metaforen), is het ook erg belangrijk om op ervaringsniveau te leren. Tevens is het erg belangrijk om ook zelf aan de slag te gaan met ACT, en middels ervaringsgerichte oefeningen zelf de verschillende ACT‐vaardigheden te ontwikkelen.

ACT kun je volgen als therapie (gericht op klachten), of als training (gericht op persoonlijke ontwikkeling). Dit kan zowel individueel, als in groepsverband. In Nederland zijn er verschillende ACT‐ therapeuten werkzaam die je in dit proces kunnen begeleiden.

ACT-vaardigheden zorgen er dus samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?
ACT is erkend als evidence based therapy bij burn-out, stressklachten, depressie, dwang, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

Voor meer informatie en de hexaflex zie deze bijlage.


Wat is NLP:
NLP is de structuur van onze subjectieve ervaring.

Ontstond in de jaren 70 aan de universiteit van Santa Cruz uit de samenwerking tussen Richard Bandler, studeerde informatiewetenschap, psychologie en wiskunde en John Grinder, destijds hoogleraar linguïstiek.

Zij bestudeerden succesvolle mensen en brachten middels schema's en modellen in kaart hoe deze mensen hun succes deden (methodiek: modelleren). Zo hebben ze samen Virginia Satir, de zeer begaafde gezinstherapeut en grondlegger van gezinstherapie, bestudeerd, Fritz Perls, grondlegger Gestalttherape en Milton Erickson, de wereldberoemde hypnotherapeut. Door gedragspatronen van deze buitengewoon begaafde therapeuten te identificeren en aan anderen door te geven door ze te vertalen naar praktische modellen wordt het dus voor iedereen mogelijk succesvoller en/of effectiever te zijn.

NLP houdt zich bezig met de onbewuste processen van communicatie. Communicatie met anderen (bewust en onbewust) en met jezelf, interne communicatie: wat zeg jij allemaal tegen jezelf?

NLP gaat over effectief communiceren, thuis, op het werk, overal en maakt je bewust van en geeft inzicht in de onderliggende structuren en processen. Met NLP kan je onderzoeken wat maakt dat je doet wat je doet. En hoe het komt dat je telkens hetzelfde patroon herhaalt (van falen of angst, of van succes).

NLP is gericht op communicatie en verandering. En verandert niet de wereld, maar helpt je eenvoudigweg de manier te veranderen waarop je de wereld waarneemt of observeert.

Veel mensen piekeren vaak over de negatieve dingen in hun leven: ze hebben een hekel aan hun werk, ze willen niet roken, ze willen niet dik zijn. Door jezelf te leren concentreren op wat je wél wilt, kan je sneller positieve resultaten behalen.

Dus in plaats van: "Zo ben ik nu eenmaal" of "Dat zit in de familie" of "Dat kan ik niet" levert NLP gereedschap om gedrag in positieve zin te veranderen als je dat wilt. NLP gaat over leren, afleren en aanleren.

"Kunt u me misschien vertellen welke kant ik op moet?"
"Dat hangt er heel erg van af waar je heen wil," zei de Kat.
"Dat kan me niet zoveel schelen –" zei Alice.
"Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat," zei de Kat.

 

Lichaamswerk en Trauma

Lichaamsgerichte therapie werkt heel direct. Het gaat verder dan alleen maar praten over je problemen. Door te praten kan je wel veel begrijpen, maar ondanks dat begrijpen verandert er maar weinig in je leven.

Want je hoofd weet het dan allemaal wel, maar je lichaam snapt er (nog) niets van. Lichaamstherapie helpt je uit je hoofd en in je lichaam. En leert je hoe je contact kan maken met dat deel in jou dat weet wat jij nodig hebt.

Negatieve patronen en overtuigingen kunnen je in de weg gaan zitten. En doordat je erin gelooft, blijven ze ook waarheid en ga je je ernaar gedragen. Je reageert dan vanuit kwetsingen, pijn en emotie en overtuigingen die je hebt opgedaan. Je hebt toen een overlevingsstrategie ontwikkeld waardoor je ook een deel van jezelf bent kwijtgeraakt. Dat gemis zorgt voor gevoelens van onvrede en gemis.

Vaak laat je lichaam en/of hoofd al weten dat er iets aan de hand is, maar je bent vergeten te luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft. Als je lange tijd niet naar je lichaam luistert kan je burn-out raken, geen zin meer hebben in je leven of continu geslingerd worden tussen heftige emoties.

 

Trauma

Bij trauma wordt vaak gedacht aan voor de meeste individuen uitzonderlijke gebeurtenissen zoals geweldpleging, heftig auto ongeluk, verkrachting. In werkelijkheid krijgt ieder mens te maken met situaties die overweldigend zijn. Ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen kunnen een traumatiserend effect hebben.

Vluchten, vechten of bevriezen, dat zijn de keuzes die prooidieren hebben als ze worden geconfronteerd met direct levensgevaar. Volgens Peter Levine, expert op gebied van traumaverwerking, geldt dit ook voor mensen in een traumatische situatie.
Maar in tegenstelling tot prooidieren, die de lichamelijke spanning van een levensbedreigend moment weer heel snel afleggen en hun leven hervatten, slagen wij mensen daar niet altijd in. Vaak zetten wij de spanning vast in ons lichaam en uit deze zich vervolgens in slapeloosheid, angstgevoelens, concentratiestoornissen, prikkelbaarheid of woede-uitbarstingen. Zo ontwikkelt zich het PostTraumatische Stress-Syndroom (PTSS)

Zo ontmoet trauma lichaamsgericht werken: het lichaam als genezer.

"...energie is pure verrukking." William Blake

 

Systemisch werk

Systemisch werken is een manier van kijken. 

Wat is systemisch werk?

We leven allemaal in systemen zoals onze families, werk, verenigingen en onze vriendenkring. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. We hebben bekrachtigende en beperkende patronen, vaak uit loyaliteit, meegenomen.
Deze patronen kan je in je huidige leven weer tegen komen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Met de familieopstellingen, onderdeel van de methodiek systemisch werken, kun je deze onbewuste patronen weer zichtbaar maken.

De oorsprong van de methodiek systemisch werken ligt onder andere bij Bert Hellinger en Virginia Satir. Hellinger ontwikkelde in Europa het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen).

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van een familiesysteem. Het doel van een opstelling is om symptomen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen.

De opstelling start met een kort gesprek over het thema van de vraaginbrenger en de feiten uit zijn stamboom, waarna de begeleider de vraaginbrenger zal uitnodigen mensen te kiezen die voor zijn familieleden representant willen zijn. Deze representanten krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten en de eventuele drang om te bewegen.

Vanuit symptomen op het persoonlijk vlak (bijvoorbeeld angsten, doelen niet halen, relatieproblemen, etc.) wordt de onderliggende dynamiek in het systeem zichtbaar. Door herkenning van de dynamiek is verandering mogelijk, waardoor de energie weer kan stromen. Mensen komen weer in hun kracht en het systeem kan herstellen door een gezonde plek voor alle leden te vinden.

Bert Hellinger ontdekte dat er 3 basisprincipes in systemen werkzaam zijn:Deze drie basisprincipes zijn: 

De rode draad in het familiesysteem vormt de binding met het systeem van herkomst. De binding is de band met de ouders, grootouders en nog veel verder terug. Als door welke omstandigheden dan ook 1 van de basisprincipes binnen het familiesysteem of in de context van werk verstoord raakt, ontstaan er dynamieken. Vanuit deze dynamieken wordt een nieuw evenwicht binnen het systeem nagestreefd waardoor de huidige situatie blijft bestaan.

Voorbeelden van dynamieken zijn

Vanuit deze dynamieken ontstaan symptomen waarmee we in het dagelijkse leven worden geconfronteerd.

Voorbeelden van symptomen zijn

Deze symptomen kom je misschien wel dagelijks tegen in verschillende contexten als relatie, sport, werk, vrienden, gezin, etc. Vanuit de symptomen komen met behulp van een opstelling de onderliggende dynamieken aan het licht. Door het beeld dat een opstelling zichtbaar maakt en de energetische werking binnen dat veld kan het systeem ontspannen. Komt het systeem weer in overeenstemming met de basisprincipes (wetten) dan gaat de energie weer stromen en kan men de gewenste verandering doorvoeren.

Mind Your Heart levert complementaire zorg, deze is aanvullend aan reguliere zorg.