Afdrukken

coaching-on-the-job, voor werknemer én werkgever

Over het algemeen kan gezegd worden dat volwassenen met onbehandelde ADHD en ADD regelmatig problemen tegenkomen op het werk. ADHD en ADD kan veel aspecten van het werk negatief beïnvloeden, zoals: communicatie, rapportage, planning en organisatie.

Enkele voorbeelden:

Begeleiding voor mensen met ADHD of ADD op het werk is goed mogelijk. Door een persoonlijk coaching traject of coaching-on-the-job. Maar ook voor de werkgevers en collega's. Meer begrip en ondersteuning kan voorkomen dat iemand met AD(H)D onder zijn of haar kunnen presteert of zelfs vastloopt.

Negatieve spiraal

Werknemers met AD(H)D blijken vaak creatief te zijn. Bovendien hebben ze een groot doorzettingsvermogen. Vanuit het verleden hebben zij echter nogal eens een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Bij het krijgen van kritiek kan dit negatieve zelfbeeld sterk op de voorgrond treden. Het gevolg kan zijn dat de werknemer terechtkomt in 'ja' zeggen, maar iets niet doen. Of blijven hangen in perfectionisme en het maar niet kunnen afronden. Dat kan weer leiden tot conflicten en het verkeerd interpreteren van opdrachten en gemaakte afspraken. Als dat maar vaak genoeg gebeurt, kan het uitlopen op ziekte, of erger nog: burn-out. En daar zit niemand op te wachten.

Hoe dit te voorkomen?

Training-on-the-job is altijd maatwerk

Een voorbeeld kan zijn:

Doel

De kwaliteiten van de werknemer met AD(H)D onderkennen en weten hoe deze ingezet kunnen worden om beter te presteren op het werk en optimaal uit de verf te komen en de effectiviteit van de werknemer versterken.

Als je meer wil weten over de mogelijkheden van Coaching-on-the-job, begeleiding of voorlichting neem dan contact op via het contactformulier.

De kosten

Voor Coaching trajecten via werkgever of UWV, begeleiding op het werk en loopbaanbegeleiding wordt na het kennismakingsgesprek en gesprek met de werkgever doelen vastgesteld en een offerte gemaakt.